... Y EN BAILARINA SE CONVIRTIÓ.... et saltatrix facta est.